Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 29 2017

szwaglu

April 17 2017

szwaglu

April 16 2017

szwaglu
co,jak,cosiestao

June 22 2015

szwaglu
2006 02fe
Reposted fromzagubione--oddechy zagubione--oddechy viakudi kudi

April 17 2015

April 08 2015

5182 8c36
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viamrsmean mrsmean
szwaglu
9330 7dc0 500
Reposted fromusual usual vianiewypowiedzenia niewypowiedzenia
szwaglu
2291 c9f8 500
Reposted fromchangecolour changecolour viafoodforsoul foodforsoul
szwaglu
1159 f1e8 500
Reposted fromHumorMeSilly HumorMeSilly viafourstrings fourstrings

April 06 2015

szwaglu
szwaglu
5724 030c 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viakudi kudi
6511 5010 500

uglypnis:

“Kiss” (1963) 

Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss via0 0
szwaglu
nie dam rady
Reposted fromkopytq kopytq viapl pl
szwaglu

Spacerowanie palcami po Tobie.
     

— Adamczyk
Reposted frompiepszoty piepszoty viakejtowa kejtowa
szwaglu

Wiesz, że ja zawsze tęskniłam za Tobą już troszeczkę, nawet gdy byłeś blisko mnie. Tęskniłam już tak sobie trochę na zapas. Żeby później tęsknić mniej, gdy już pójdziesz do domu.

I tak nie pomagało.

— Janusz Leon Wiśniewski, Samotność w Sieci
Reposted fromnilnovisubsole nilnovisubsole viakejtowa kejtowa
szwaglu
Nie wyobrażam sobie być z kimś z przymusu, bez powodu czy dlatego, że nie miałabym lepszej opcji. Być z kimś to nie tylko chodzić za rękę i często się spotykać, czy recytować oklepane wyznania miłosne. To jest coś o wiele więcej, nie wiem czy wiesz o czym mówię.
To jest być blisko kogoś, jako człowiek. Znać jego nawyki, wiedzieć co go boli i jak mu pomóc. Być skutecznym lekiem na jego smutki, nie móc spać z tęsknoty. Miłość musi być gorliwa i zaborcza, nie może być "od tak". Nie może być monotonna jak codzienność, tylko dzika i nieokiełznana. Nie mówię, że musicie oddychać w tym samym tempie i rozumieć się bez słów. Nie ma dwóch idealnie dobranych osób. Ale te różnice, błędy, czynią z nich ludzi. To jest piękne. Kiedy dwoje najzwyklejszych ludzi którzy mają na swoich kontach zarówno wzloty i upadki zaczynają dzielić ze sobą życie. Nie umiem ubrać w słowa.
Miłość to fascynacja, chęć odkrywania coraz to nowych warstw. To niezwykła odwaga, a kto się nie boi, nie może powiedzieć, że jest odważny.
Musisz być przy tym kimś, bo bez tego nie potrafisz funkcjonować. Ciągle czujesz pustkę której nie możesz niczym zapełnić. Jesteś jak bez nogi, bez ręki, bezwładny, bezsilny.
Każdy ruch drugiej osoby, to czy pocałuje Cię w nos czy w nadgarstek, jest dla Ciebie jak rytuał. Nic nie wyraża uczuć do takiego stopnia jak te drobne gesty. Kiedy trzyma rękę na Twoim sercu i czuje jak ono stopniowo przyspiesza, kiedy gładzi kciukiem Twoją skroń, a Ty uśmiechasz się błogo upajając się rozkoszą która wynika z tego, że przy Tobie jest.
Miłość jest groteską. Przynosi tyle samo bólu co szczęścia. Wynagradza nam wszystko. Wszystkie niedogodności i potknięcia. Dwoje ludzi którzy mogą rozmawiać o wszystkim, mogą na siebie liczyć w każdym momencie, są dla siebie nawzajem ogromnym wsparciem. Ich ciała są jak mechanizm. Należą do siebie nawzajem, współpracują. Bez siebie nie tworzą już tak doskonałego urządzenia.
Nie wiem czy zrozumiałeś.
Są sobie niezbędni.
Potrzebni.
Reposted fromte-quiero te-quiero viakejtowa kejtowa
szwaglu
Reposted frompanimruk panimruk viafourstrings fourstrings
szwaglu
1815 2e43
Reposted fromCarbonMonoxide CarbonMonoxide via0 0
szwaglu
2816 a428
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakudi kudi
szwaglu
5447 ffc0
Reposted fromxalchemic xalchemic viaOff Off
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...